Flotent DAB ditiofosfati - amoniy-butil aeroflot (eritma)